Saturday, December 16, 2017

pedwaredd noson

Roedd yn hollol dywyll pan gynnais y canhwyllau neithiwr. Maen nhw i fod i gael eu cynnau chwap ar ôl machlud yr haul, ond roeddwn i eisiau aros am y teulu. Daeth y gŵr a'n ddau blentyn ni adref yn ddiogel, a dyma ni'n cael swper (cawl tatws a Challah) efo'n gilydd wrth i'r canhwyllau ddisgleirio. 

Friday, December 15, 2017

trydedd noson

Dw i'n sôn am neithiwr gan fy mod i'n sgrifennu hyn y diwrnod wedyn.
Cynnais dair cannwyll ar ben fy hun yn absenoldeb y gŵr. Pan ddaeth o adref, dwedodd ei fod o'n medru gweld y golau o bell. Aeth i nôl y ddau blentyn yn y brifysgol yn Missouri heddiw. Byddan nhw ar wyliau am dair wythnos ar ôl gweithio mor galed.

Thursday, December 14, 2017

yr ail noson

Wedi cynnau'r ail gannwyll, paratois ginio Hanukkah (yn rhannol a dweud y gwir.) Latkes a thoesen oedd y brif saig. Roeddwn i'r arfer coginio crempogau taten, ond roedd latkes yn llawer mwy blasus. Yn anffodus, doedd toesen jeli ddim ar gael yn Walmart.

Wednesday, December 13, 2017

y gannwyll gyntaf

Cynnais y gannwyll gyntaf ar fachlud yr haul ddoe efo'r gŵr wedi clywed y fendith ar lein. Roedd y golau'n llachar iawn yn annisgwyl a phara am hanner hawr. Dyma fideo sydyn sydd yn dangos beth ydy Hanukkah, a sut mae'n cysylltu ag Iesu.

Tuesday, December 12, 2017

cynnau tân a chanhwyllau

O'r diwedd mae hi'n ddigon oer bob dydd i ni gynnau tân yn y llosgwr logiau. Mae gwres y tân yn hynod o braf. Eleni fodd bynnag, does gan y gŵr help efo'r gwaith o gwmpas y llosgwr; rhaid iddo gludo logiau a dŵr, lanhau'r lludw ayyb ar ben ei hun. Bydd Hanukkah dechrau heno. Edrych ymlaen at gynnau'r canhwyllau ar ei gyfer am y tro cyntaf.

Monday, December 11, 2017

arddangosfa celf fodern

Mae fy merch hynaf yn Miami ers dyddiau er mwyn ymweld â SCOPE Miani Beach, arddangosfa celf fodern. Mae'r 17eg arddangosfa yn denu artistiaid oddi wrth 25 o wledydd gan gynnwys Avner Sher o Israel. Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo fo. Dyma un o'i waith, map o Jerwsalem a wnaed o gorc.

Saturday, December 9, 2017

swrpreis!

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau mynd i wers gymnasteg. Roedd hi'n arfer wneud o pan oedd hi yn ei harddegau. Er bod hi heb ei ymarfer ers blynyddoedd, mae hi bob amser eisiau ail-ddechrau, meddai hi. Mae hi wrth ei bodd ac mae ei chorff yn dal i gofio'r sgil. Dydy hi ddim eisiau dweud wrth neb ac eithrio ei theulu eto, ond pan aeth hi i'r wers ddoe, gwelodd hi un o'i disgyblion a'i rieni yno! Roedd yna foment o embaras, ond dwedodd y tad ei fod o'n meddwl mynd i'r wers hefyd!