Wednesday, March 21, 2018

jiráff


Mae hi newydd orffen! - murlun ar gyfer tŷ bwyta newydd (Hawkers) yn Orlando, Florida. Jiráff ydy'r anifail mewn gwyrdd, yn ôl y bobl hynafol yn y dwyrain. Roedd y perchennog wrthi ei fodd; bydd y tŷ bwyta'n agor y mis nesaf.

Tuesday, March 20, 2018

alergedd bwyd

Mae fy merch yn Japan newydd ddarganfod bod ganddi alergedd i lefrith, glwtyn, wyau, a soi! Mae bywyd yn anodd iawn yn Japan os oes gynoch chi alergedd i soi oherwydd bod soi mewn cynifer o fwydydd yno. Cafodd hi sioc pan glywodd y dyfarniad gan y meddyg, ond mae hi'n ymdopi a cheisio gwneud y gorau ohono yn paratoi bwyd blasus a maethlon fel hyn.

Saturday, March 17, 2018

adref dros wyliau

Daeth y ddau blentyn adref neithiwr dros wyliau'r gwanwyn. Byddan nhw adref am wythnos cyn mynd yn ôl i College of the Ozarks. Roedden nhw'n astudio a gweithio mor galed fel pawb arall yn y brifysgol, fel dwedodd y prifathro wrth yr Arlywydd Trump yn St. Lois, "does gan fy myfyrwyr amser i ddiogi fel Snow Flakes." Mae'n braf bod nhw'n cael ymlacio am wythnos.

Friday, March 16, 2018

murlun yn florida

Mae fy merch newydd ddechrau murlun arall ar gyfer tŷ bwyta yn Orlando, Florida. Paentiodd gymaint yn barod ar y diwrnod cyntaf. Bydd hi a'r cynorthwyydd, sef ei gŵr yn aros yno am ddyddiau nes gorffen y gwaith. Maen nhw'n cael ymlacio yn y tywydd braf bob noson hefyd.

Thursday, March 15, 2018

yn st. lois

Aeth yr Arlywydd Trump i St. Lois ddoe. Tra oedd yn ymweld â ffatri Boeing, diolchodd rhyw ddwsin o bobl yn Nhalaith Missouri iddo am y toriad treth diweddaraf. Tri ohonyn nhw oedd prifathro a staff College of Ozarks lle mae fy nau blentyn yn astudio ynddo! Roedd y ddwy ddynes yn llawn o emosiynau a dweud wrtho sut roedden nhw'n defnyddio'r bonws mawr.

Wednesday, March 14, 2018

superman yn israel

Mae Superman yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Ymwelodd â'r Prif Weinidog Netanyahu'n rhoi cymaint o barch i'r olaf. Dwedodd mai breuddwyd oedd dod i Israel. Er nad ydy o'n Iddewig (hanner Japaneaidd a rhan Gymreig ydy o!) mae Dean Cain yn gefnogwr brwd Israel a'r Arlywydd Trump. Hogyn ifanc Iddewig a greodd Superman yn y 30au wedi'r cwbl. Ac felly mae'n briodol i'r superhero ddod adref.

Tuesday, March 13, 2018

prager university

Prager University ydy un o'r rhaglennu dw i a'r gŵr yn mwynhau ei weld ar You Tube. Y diweddaraf oedd "pam adawodd Prydain y Cenhedloedd Unedig?" a esboniwyd gan y dyn addas ar gyfer y pwnc hwnnw, sef Nigel Farage (un o fy ffefrynnau arall.) Mae'n ymddangos bod llywodraeth Prydain yn cymryd amser ofnadwy o hir i wireddu canlyniad y refferendwm.