Tuesday, August 22, 2017

rhyfeddod

Roedd y tro cyntaf i mi brofi diffyg ar yr haul. Gamais allan o'r drws blaen, a dyma weld cysgodion yr haul drwy'r coed ar y ddaear; roedden nhw'n edrych fel miloedd o Cheshire Cats yn gwenu'n siriol. Daeth y gŵr â lens oddi wrth y coleg optometreg, a dyfeisio offer syml i weld yr haul yn ddiogel a chlir. Wrth i'r lleuad cuddio'r haul mwyfwy, dechreuodd hi'n tywyllu ac roeddwn i'n medru clywed y tymheredd yn gostwng. Rhyfeddach fyth!

Monday, August 21, 2017

diffyg ar yr haul


Roedd yn hynod o ryfedd gweld mor o lygaid gwenu ar y ddaear!

o israel gyda chariad

Roedd e-bost personol gan Jane o Jerwsalem yn fy nisgwyl y bore 'ma. Diolchodd hi am fy nghefnogaeth, a dweud bod ei bys y troed yn gwella'n araf bach. Mae hi angen llawdriniaeth a dweud y gwir, ond yn aros i'r cwmni aswiriant benderfynu talu am y gost. Fedrith hi ddim cerdded yn iawn ar hyn o bryd, ac felly rhaid aros cartref. Efallai bod hyn yn amserol oherwydd y bygythiadau gan gannoedd o Fwslemiaid a dderbyniodd yn ddiweddar. Mae hi'n dal wrthi'n postio i gefnogi Israel er gwaethaf pawb a phopeth. Gyrrodd y llun hyfryd hwn hefyd.

Saturday, August 19, 2017

dim dyddiad cau

Mae'r gŵr wrthi'n gweithio o gwmpas y tŷ ers ymddeol. Mae ganddo amser i'w wneud o'r diwedd. Mae o'n dal, fodd bynnag, i geisio gorffen rhyw waith papur ar gyfer y brifysgol, symud ei holl eiddo oddi wrth ei swyddfa heb sôn am wneud y ddyletswydd amrywiol yn ei fywyd. Ac felly na fydd o byth yn segur. Y gwahaniaeth ydy nad oes dyddiad cau bellach. Braf iawn!

Friday, August 18, 2017

salm 3

Arglwydd, mor lluosog yw fy ngwrthwynebwyr!
Y mae llawer yn codi yn f'erbyn....
Ond yr wyt ti, Arglwydd, yn darian i mi....
Nid ofnwn pe bai myrddiwn o bobl yn ymosod arnaf o bob tu....
Byddi'n taro fy holl elynion yn eu hwyneb, a thorri dannedd y drygionus.
I'r Arglwydd y perthyn gwaredigaeth.
Bydded dy fendith ar dy bobl.

Salm Dafydd, pan ffodd rhag ei fab Absalom; fe allai fod yn weddi'r Arlywydd Trump

Thursday, August 17, 2017

y swper olaf

Aeth fy merch yn ôl i Japan y bore 'ma wedi tair wythnos o wyliau gartref ac yn Honduras. Cyflawnodd hi gynifer o bethau pwysig - treulio amser efo'i theulu; cael gwared ar y pentwr o'i heiddo diangen yn ei ystafell; trefnu ei thrwyddedau amrywiol; mynd i weld ei ffrindiau agos a bell. Crasodd ddwy dorth o'i bara banana enwog i'r teulu yn y cyfamser. Roedd hi eisiau bwyta lasagna (ei ffefryn) i swper neithiwr, a dyma fi wrthi drosti hi. Bydd hi'n Nadolig y flwyddyn nesaf pan ga' i'w gweld hi eto.

Wednesday, August 16, 2017

mellt a tharanau yn america.

Daeth fy merch adref yn hwyr neithiwr, wedi ymweld â'i chwaer hŷn yn Norman. Roedd storm rymus a symudodd o'r gorllewin i'r dwyrain â'r un cyflymder efo'i char bron. Roedd y glaw mor drwm fel roedd hi'n gorfod stopio ar ochr y draffordd am sbel ynghyd â'r nifer o geir eraill. Gwelodd hi fellten anhygoel o lachar dros yr awyr un ar ôl y llall. Roedd hi wedi anghofio pa mor nerthol ydy mellt a tharanau yn America!